هوش مصنوعی

دانشگاه جدید اریک اشمیت برای برنامه نویس ها

این دانشگاه که U.S. Digital Service Academy نامگذاری می گردد، یک مرکز آموزشی معتبر خواهد بود که به دانشجویان خود مدرک می دهد و افراد در زمینه های مختلف مانند امنیت سایبری و هوش مصنوعی آموزش می بینند. در این دانشگاه، دانشجویان یکسال تحصیلی خواهند داشت و در طول تابستان...

24 شهریور 1399

روبا ت ها یاد می گیرند که چگونه با تماشای انسان ها میز شام را بچینند؟

دانشمندان پیروز شدند قابلیتی را به روبات های هوشمند اضافه نمایند که تنها با نگاه کردن به اعمال انسان ها توانایی های خود را افزایش دهند.

2 خرداد 1399