بسکتبال

آقاکوچکی: به خاطر اینکه اسیر حاشیه ها نشویم از مسئولیت تیم بسکتبال نوجوانان کناره گیری کردم

سرمربی پیشین تیم بسکتبال نوجوانان گفت: قبول همزمان مسئولیت تیم های نوجوانان و بسکتبال با ویلچر ممکن است باعث حساس شدن برخی دوستان شود و آسایش هر دو طرف به هم بخورد.

28 فروردین 1399